Giới thiệu

NovaTDN 2015 chạy trên nền tảng Autocad Civil 3D giúp người dùng tận dụng các tính năng ưu việt của bộ phần mềm nổi tiếng của hãng Autodesk để thiết kế đường theo TCVN. NovaTDN 2015 bao gồm tất cả các tính năng của các phiên bản NovaTDN trước đây nhưng đều được cải tiến và nâng cấp đáng kể.

Với NovaTDN 2015 bạn có thể thực hiện các đồ án thiết kế đường phức tạp như đường đô thị, đường cao tốc, đường trên nền đất yếu… một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Một ưu điểm đặc biệt của NovaTDN là mô hình thiết kế có thể được xuất trực tiếp ra BIM, đáp ứng yêu cầu của “Luật xây dựng sửa đổi 2014”.

Bằng cách kế thừa trình tự thiết kế theo các phiên bản NovaTDN trước đây, phần mềm cho phép người dùng có thể chuyển sang sử dụng phiên bản mới một cách dễ dàng và không đòi hỏi phải mất nhiều thời gian đào tạo lại.

Chi tiết

Thay đổi dữ liệu điểm đo trực tiếp trên trắc ngang

 • (Đọc file NTD)
 • Chọn trắc ngang cần hiệu chỉnh
 • Dịch chuyển điểm đo trực tiếp hoặc nhập số trên giao diện
 • Áp trở lại dữ liệu đo
 • (Xuất ra file NTD để kiểm tra)

 

Thiết kế dải phân cách đô thị

 1. Thiết kế dải phân cách trên mặt bằng
 2. Thiết kế trắc ngang điển hình từ cấu kiện:
  • Làn với dải phân cách nhỏ dần 1
  • Dải phân cách độ dốc không đổi
 3. Thiết kế mô hình đường

Định nghĩa mã địa vật từ trắc ngang

 • Đọc file NTD chỉ có điểm đo.
 • Tạo mô hình địa hình
 • Vẽ trắc ngang tự nhiên
 • Đánh dấu 1 điểm ban đầu trên trắc ngang bất kỳ (trường hợp này là mép đường cũ phải)
 • Phát sinh vòng tròn đánh dấu trên đoạn lý trình.
 • Kiểm tra: không có điểm, có nhiều hơn một điểm
 • Định nghĩa mã cho điểm, vẽ đường địa vật
 • Kiểm tra, xuất ra file NTD

Video chi tiết

Cải tạo đường cũ

 • Định nghĩa mô hình địa hình, mặt đường cũ, giới hạn đường cũ
 • Định nghĩa đường mới, quay siêu cao
 • Thêm lớp bù vênh, tính bù vênh tối thiểu
 • Vẽ cắt dọc bù vênh tối thiểu
 • Định nghĩa đường đỏ cải tạo từ cắt dọc bù vênh tối thiểu
 • Tính lại bù vênh theo đường đỏ cải tạo
 • Tính khối lượng

Video chi tiết

Cập nhật phiên bản 1352(21/11/2015)

 • Nhóm tính năng địa hình (TOPO)
  • Đặt lưới kinh vĩ cho bản đồ, hỗ trợ hệ tọa độ VN2000, tạo layout in ấn
  • Định nghĩa mã địa vật cho điểm Cogo point, xuất trở lại file NTD
  • Thêm công cụ biên tập địa hình: thêm bao, lỗ, breakline
 • Địa chất
  • Cho phép khai báo địa chất trên trắc dọc, kết hợp khai báo trên bình đồ
 • Nhóm tính năng thiết kế trắc ngang điển hình
  • ​​Tách nhóm các subassembly đặc thù Việt nam vào tab "Đặc thù"

Khai báo các lớp địa chất

Mặc định người sử dụng khai báo dữ liệu địa chất dọc theo tim tuyến. Ngoài ra có thể nhập dữ liệu tại các điểm bất kỳ trong phạm vi tuyến.

Kết quả có thể được thể hiện trên trắc dọc, trắc ngang. Nova TDN 2015 tạo ra đối tượng surface của C3D. Từ dữ liệu này có thể tính toán vét bùn, vét hữu cơ, đào đắp từng lớp địa chất một cách dễ dàng và chính xác.

Video chi tiết

Nova TDN 2015 = Nova TDN + TOPO + Hơn thế nữa

Video sau đây thể hiện thao tác định nghĩa màu sắc thể hiện đường đồng mức, khoảng cách giữa các đường đồng mức, cách thức làm trơn, đặt nhãn: màu sắc, cỡ chữ...

Tạo cấu kiện (subassembly) hình dạng bất kỳ từ polyline

C3D vốn cung cấp lệnh Create Subassembly From Polyline, tuy nhiên lệnh này không tự động tạo shape, không cho nhập code ngay từ đầu mà phải chuyển qua bước biên tập để chỉnh sửa subassembly mới này rồi cuối cùng phải gắn vào assembly (trắc ngang điển hình) mới dùng được.

Chính vì vậy Nova TDN cung cấp lệnh "Tạo cấu kiện từ đường polyline", người dùng sẽ chọn có tạo thành shape hay không, mã Top,Datum được đưa vào mặc định, mã hình dạng (shape code) cũng có thể được nhập vào. Trong video dưới đây, mã của bó vỉa là "Curb".

Địa hình - Tuyến - Đường đỏ

Những bước đầu tiên để bắt đầu thiết kế một tuyến đường : định nghĩa mô hình địa hình từ Cogo points, định nghĩa bao, định nghĩa tuyến, bố trí đường cong chuyển tiếp, định nghĩa trắc dọc tự nhiên, định nghĩa đường đỏ, vẽ trắc dọc.

Video chi tiết

Thiết kế trắc ngang điển hình đơn giản, tính khối lượng đào đắp thông thường

Bước tiếp theo sau khi định nghĩa mô hình địa hình, đi tuyến, cắm cong...

Thiết kế trắc ngang điển hình đơn giản, tính khối lượng đào đắp thông thường

Video chi tiết

Pages

Subscribe to Nova TDN 2015 RSS